24 235 33 20  
promocja@gostynin.powiat.pl

ul.Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

Oswajamy OZE

OSWAJAMY OZE – CYKL WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH POPULARYZUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

część I – warsztaty dla młodzieży

Głównym celem zadania jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich Powiatu Gostynińskiego na temat wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki warsztatom ekologicznym młodzież zapozna się tematami: Co to jest fotowoltaika? Co to jest kolektor słoneczny? Co to jest pompa ciepła ? Jak te urządzenia działają, jak są zbudowane i jakie korzyści przynosi ich instalacja dla ochrony środowiska oraz osób korzystających z OZE.

Zadanie zrealizowane w formie warsztatów ekologicznych. Planowane jest przeprowadzenie zajęć z krótką częścią informacyjno - wykładową /15 min/ wprowadzenia oraz rozbudowaną częścią warsztatową /ok 1 godziny zegarowej/. Podczas części teoretycznej młodzież zapoznaJE się z podstawowymi pojęciami OZE. Natomiast podczas części warsztatowej mogła zbudować fizyczne modele urządzeń wykorzystujących OZE – model wiatraka, model samochodu, model samolotu oraz przeprowadzić eksperymenty z budową i uzyskaniem energii z paneli fotowoltaicznych. Młodzież z technikum zawodowego zapozna się z platformą edukacyjną OZE na której zbudowano model urządzeń czerpiących energię z OZE. Także wszystkie grupy zostaną zapoznane z działającą na budynku Starostwa instalacja fotowoltaiczną 4 kWp oraz panelem SOLAR LOG /działania , osiągi, obsługa poprzez sieć internetową/.

Plan warsztatów: miejsce – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gostyninie

I tura młodzież gimnazjalna: 40 osób

godz.9.00 – 11. 00 zajęcia warsztatowe

godz 11.00-12.00 przerwa i uporządkowanie sali oraz przyborów edukacyjnych

II tura młodzież technikum zawodowe: 40 osób

godz.12.00 – 14. 00 zajęcia warsztatowe

I tura młodzież technikum: 40 osób

godz.9.00 – 11. 00 zajęcia warsztatowe

godz 11.00-12.00 przerwa i uporządkowanie sali oraz przyborów edukacyjnych

II tura młodzież gimnazjalna: 40 osób

godz.12.00 – 14. 00 zajęcia warsztatowe

RAZEM – 160 UCZNIÓW

 plakatoze